Att leva som vi lär på Solgården

På Solgården har vi byggt ett solenergihus där familjen bor, och där vi testar ny intressant teknik för hemmet som reducerar miljö- & klimatpåverkan. Vi började att bygga solenergihuset efter en tid då vi ofta diskuterade om hur mycket vi kan och borde göra för att ta ansvar för ekosystemet vi lever i. "Lev som du lär" har blivit litet av ett motto för oss.

I Solgården finns energieffektiva vitvaror, belysning med behovsstyrning, eget elkraftverk med solceller och en batteribank som lagrar el, solfångare som ger varmvatten, ventilationsvärmeåtervinning med värme- & kyllager och mycket mer.

Mer och mer av den teknik, som vi hade svårt att hitta när vi började bygget av solenergihuset, säljs nu i den vanliga privata handeln. Idag håller förutsättningarna på att förändra sig, företag som erbjuder ny energieffektiv teknik växer upp över hela världen i en takt som börjar bli svår att överblicka.

När vi räknade ut vår klimatpåverkan 2007 för solenergihuset (enligt Svenska Naturskyddsföreningens beräkningsmall för CO2 utsläpp) blev resultatet att CO2 utsläppen låg på 90kg person. Normalt utsläpp är 3500kg/person & år (se diagrammet nedan).

Vi har genom de forskningsprojekt som genomförts tidigare och pågår för närvarande insett att det mesta av tekniken vi har i solenergihuset kan användas även i befintlig bebyggelse. Vi bor i det Skandinaviska klimatet där nyttjandet av solenergi inte är alls så enkelt som i merparten av världen. Detta betyder att vi kan, med stor sannolikhet, i stort sett nollställa CO2 utsläppen ifrån byggnadssektorn genom användning av redan idag känd teknik, om vi implementerar den på ett innovativt sätt!

Kostnaden för uppförandet av solenergihuset på Solgården har stannat vid samma nivå som för traditionella hus (som ju kan byggas både under och över kostnaden i detta exemplet).

Se Stefans: Presentation av Solgården
  Andra har också skrivit om vårt hus;
Läs artikeln i Gefle Dagblad 2006
Mer om Solgården i Dagens Nyheter 2006
Villa & Fritid hade ett reportage 2005
Sero Journalen berättar allt om Solgården
Läs artikeln i Arbetarbladet 2003
Populärvetenskaplig artikel för LTH
Poster A3 för LTH
Energi och Miljö skriver om Solgården 2002

 

Om du vill veta nästan allt, så kan du köpa boken om vårt hus.

Titel: Bygg snålt med egen energi
Författare: Stefan Larsson
ISBN13: 9789173331036

Du kan också låna den på alla svenska och danska bibliotek, både som bok och som e-bok.