Arkiv

2010-05-01 Fokuserar mer och mer på Finsun Inresol AB, och styr över det mesta av arbete, kunder, projekt & kontakter från maston.se till inresol.se, engagemanget är detsamma liksom adressen och telefonnumret. Du som behöver komma i kontakt med SusAnne, Stefan och/eller Maston hittar oss som vanligt på bruksgatan 7 solgården, i Älvkarleby. Närmare bestämt på Älvkarleö Bruk.
2008-12-29 Kl 19:30 sänds avsnitt 8 av programmet "2020" på SVT.

Anders Nord, Lena Ryder och kameramannen Tomas, alla från redaktionen för SVT's program 2020 var på besök under en hel dag i november 2008 och intervjuade Stefan Larsson om energivisioner.

2008-12-18 I december 2008 förvärvade Maston 30% av aktierna i Solarus AB. Solarus blev ett STING-bolag (Stockholm innovation and growth) under hösten 2008. I pressen omnämndes Solarus som ett av Sveriges 23 mest intressanta "Cleantech-bolag".
2008-06-24 I juni 2008 förvärvade Maston 20% av aktierna i Stocksbro Energi AB. Stocksbro Energi grundades 1993 och inom företaget tillverkas produkter inom området bioenergi samt solenergi som värmepannor för pellets samt effektiva ackumulatortankar mm. Stocksbro Energi tillverkar bla BioSol-pannan samt Dalatanken som exporteras till ett antal länder under ett flertal varumärken.
2008-05-10 I maj 2008 förvärvade Maston 34% av aktierna i Finsun Inresol AB . Inresol står för "Innovative Renewable Energy Solutions". Finsun Inresol grundades 1982 och är en av Sveriges äldsta konsult- och designbyrå med fokus på innovativa förnyelsebara energilösningar inom tillverkande industri. Finsun Inresol's grundare Gunnar Wilson skapade en av världens första absorbatorer för solvärmesystem med lång livslängd som kunde massproduceras, Sunstrip absorbatorn. Den produkten tillverkas och exporteras idag av Sunstrip AB. Finsun Inresol skapade även LGB solfångaren samt Mareco solfångaren, produkter som har använts i en rad stora solvärmesystem i MW klassen inom fjärrvärmesektorn.
2008-02-16 I februari 2008 skrevs licensavtal mellan Maston och Solarus AB för en exklusiv rätt till IP rörande produkten Solarus Blenda. Solarus tillverkar en ny innovativ teknik för produktion av solvärme respektive solel som härstammar ifrån Svensk nationell forskning ifrån mitten av 1990-talet.