Länkar

 

 om stirlingmotorer

Whispergen Kommersiell stirlingmotor för naturgas
Enatec Stirlingmotor för naturgas under utveckling
Stirling Motor Intresseorganisation för stirlingmotorteknik
Dieter Viebach's stirlingmotor Ritningar och bygganvisningar för självbygge av stirlingmotor
Bernd Kammerich - Study Group Stirling Intressegrupp för självbyggare
Sunmachine Stirlingmotor för naturgas, pellets och solvärme
Epas Stirlingmotor för pellets och solvärme
Stirlingpowermodule Stirlingmotor för pellets

 

 om solenergi

Solklart Solvärme Här hittar du information och leverantörer av solvärmesystem
Solarplaza Information om solel internationellt
Solcell.nu Informativ site om integrerande av solceller i byggande
   
Solarbuzz Här kan du följa världsmarknadspriset för solel
Exergon Solceller, batteriladdare, växelriktare mm.
Naps Solceller, batteriladdare, växelriktare mm.
Alfasolar Solceller, batteriladdare, växelriktare mm.
Awimex Solceller, batteriladdare, växelriktare mm.
   

 

 till högskolor

Högskolan i Dalarna SERC Svenska Solenergi forskningcentret
Uppsala Universitet Ångströmlaboratoriet forskar om materialteknik och samarbetar med svensk industri
Lunds Tekniska Högskola Läs om solenergilaboratoriet vid instutionen för energi och byggnadsdesign
Kungliga Tekniska Högskolan Forskning och utbildning av energiteknik

 

 till Forskning och generell information

Elforsk Svenska Elföretagens forskning och utvecklings AB
Svenska Elektriska Kommissionen
International Energy Agency Internationell organisation
SolarPACES Internationellt forskningsprogram om solkraft
   

 

 till myndigheter

Statens Energimyndighet
Formas
   
   

 

 till föreningar

Svenska Bioenergiföreningen
Solklart Solvärme Här hittar du information och leverantörer av solvärmesystem
Svenska solenergiföreningen Nationell branschförening
International Solar Energy Society Internationellt sällskap

 

 till diverse produkttillverkare

Thermisol Isoleringsmaterial
Miele Vitvaror, tvättmaskiner med varmvattenanslutning
Solarus Solfångaren Blenda - utvecklad av oss
   

 

 till konsulter och rådgivare

Energihjulet Konsultation om energisparande och installation av solfångare, värmepumpar, alternativa lösningar mm.
Hellgren Ingeniörsbyrå Konstruktör av Solgården, Davids hus, Hellgrens byggsystem mm.
Inresol Energisystem, styrsystem, produktdesign
Maston Produktdesign och styrsystem mm

Tipsa oss om länk! Give us a tip or two about links!