Företaget - maston.se

Affärsidén: Har ändrats genom åren, Maston grundades 2002 för att konsultera kunder inom förnyelsebar energi och miljöteknik, men är idag ett företag vars syfte i huvudsak är att äga och förvalta tillgångar
inom fastigheter, aktier och där till hörande verksamhet.

USP: We're having fun, while makinga a preservable earth, a sustainable world.